Trang chủ » Cẩm nang du học
Cẩm nang du học

DANH SÁCH DU HỌC SINH KỲ THÁNG 4/2017

TÊN TRƯỜNG TÊN HỌC SINH KỲ THÁNG 4/2017 TÊN DU HỌC SINH KỲ CÁC KỲ TRƯỚC
3H LÊ HOÀNG THẠCH  
LÊ ĐÌNH THIẾP
TOKYO JOHOKU ĐÀM THUẬN HỒNG

ĐỖ THỊ THƠM ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100004168966998),

PHẠM THỊ DIỆU LINH ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100009782406271)

 QUÁCH THỊ PHƯƠNG (https://www.facebook.com/phuong.quach.526?fref=ts)

LINH ( https://www.facebook.com/caube.maichoi.9?fref=ufi)

CAO THỊ LAN ANH ( https://www.facebook.com/lananh.cao.754)

MAI CHÍ KHẢI ( https://www.facebook.com/khai.chi.921)

NGUYỄN THỊ HIỀN
TRỊNH THỊ KIM OANH
LÊ THỊ HẢI MINH
SUN A TĂNG VĂN TUẤN ANH  
KOBE KOKUSAI TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG ( https://www.facebook.com/chua.cuong.52?fref=ts

ĐẶNG THỊ NINH

TRẦN ĐÌNH ĐỨC ( https://www.facebook.com/ducdinh123abc?fref=ts

KOBE GAIGO ĐẶNG THU HIỀN  
 
NISSEI OSAKA ĐẶNG MINH NGỌC

MAI VĂN VĨ ( https://www.facebook.com/henrry.my.3?fref=ts)

NGUYỄN THÀNH NAM ( https://www.facebook.com/thanhnam.nguyen.7399786?fref=ts)

LÊ ĐẠI HOÀNG ( https://www.facebook.com/hoangld2397?fref=ts)

NGUYỄN VĂN ĐẠT ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100004005072881&fref=ts)

NGUYỄN THÀNH LONG ( https://www.facebook.com/longnhu1611?fref=ts)

MẠNH (https://www.facebook.com/profile.php?id=100006663575501&fref=ts)

NGHIÊM XUÂN CẢNH
NISSEI HAMAMATSU ĐẶNG THỊ XUYÊN

 ĐÀM  XUÂN ĐỨC  https://www.facebook.com/duc.dom.73?fref=ts

              JCLI NGÔ TRÍ TRỌNG  
NGUYỄN THỦY TIÊN
TRƯƠNG HOÀNG NAM
NAGANO TRẦN THỊ NGỌC VINH

TRẦN THỊ NGỌC ANH  https://www.facebook.com/sau.ca.90260?fref=ts

NGUYỄN TRÀ LINH https://www.facebook.com/tra.linh.712?fref=ts

QUÁCH THỊ PHƯƠNG ANH https://www.facebook.com/an.loli.75?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all

HOÀNG THỊ MINH HUỆ
NGUYỄN THỊ HẰNG
YOTO HOÀNG THỊ THÚY  
NGUYỄN XUÂN RỚT
PHẠM VĂN QUANG
NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG
DƯƠNG VIỆT HOÀNG
LÊ QUỐC PHƯƠNG
KATUGAKU NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

HƯƠNG  https://www.facebook.com/lovely.angles.52?fref=ts&__mref=message_bubble

NGUYỄN THỊ LĨNH https://www.facebook.com/profile.php?id=100003253517552&fref=ts&__mref=message_bubble

NGUYỄN THỊ MINH
QUỐC TẾ J NGUYỄN KHÁNH VI

NGUYỄN TRUNG THÀNH https://www.facebook.com/eddie.harris28?fref=ts 

NGUYỄN THỊ NGA    https://www.facebook.com/profile.php?id=100011501351366&fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all

TRẦN ĐĂNG KHOA
ATIS PHAN THỊ HẰNG

 

OKAYAMA LÊ ANH MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH ( https://www.facebook.com/mittit.ng?fref=ts)

PHẠM VĂN CƯỜNG
TRẦN MẠNH ĐỨC
ERU  LÊ VĂN HẬU

KIỀU LOAN    https://www.facebook.com/chunapun.klo/about?lst=100004574582119%3A100007749814971%3A1487041811

HÀ NAM SƠN
SHINJUKU HEIWA ĐINH CỐNG THỌ  
NGUYỄN VĂN MINH