Trang chủ » Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật về các loài động vật

      Trong bài học hôm nay, Sanwa Việt giới thiệu tới các bạn cách đọc tên một số loài động vật trong tiếng Nhật.

 

sanwa-viet-con-vat-1.png

k-sanwa-viet-con-vat-2.png

sanwa-viet-con-vat-3.png