Trang chủ » Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật về các loại món ăn

      Trong bài học hôm nay, Sanwa Việt giới thiệu tới các bạn cách đọc tên các từ chỉ món ăn trong tiếng Nhật.

 

sanwaviet-mon-an-1.jpg

sanwa-viet-mon-an-2.png

sanwa-viet-mon-an-3.png

sanwa-viet-mon-an-4.png

sanwa-viet-mon-an-5.png