Trang chủ » Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật về các loại trang phục

      Trong bài học hôm nay, Sanwa Việt giới thiệu với các bạn cách đọc tên các từ chỉ trang phục trong tiếng Nhật.

 

sanwaviet-trang-phuc-1.png

sanwaviet-trang-phuc-2.png

sanwaviet-trang-phuc-4.png

sanwaviet-trang-phuc-5.png

sanwaviet-trangphuc-3.png