Trang chủ » Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật về các môn thể thao

      Trong bài học hôm nay, Sanwa Việt giới thiệu với các bạn cách đọc tên một số môn thể thao trong tiếng Nhật.

 

9-san-wa-viet-the-thao.png

9-san-wa-viet-the-thao-4.png

9-san-wa-viet-the-thao-3.png

9-san-wa-viet-the-thao-2.png

9-san-wa-viet-the-thao-1.png

9-san-wa-viet-the-thao-5.png