Trang chủ » Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật về nghề nghiệp

Trong bài học hôm nay, Sanwa Việt giới thiệu tới các bạn cách đọc tên các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Nhật.

 

sanwaviet-nghe-nghiep-1.png

 

sanwaviet-nghe-nghiep-2.png

sanwaviet-nghe-nghiep-3.png

sanwaviet-nghe-nghiep-4.png

sanwaviet-nghe-nghiep-5.png