Trang chủ » Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật về phương tiện giao thông

                 Bài học hôm nay, Sanwa Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu về tên các phương tiện giao thông trong tiếng Nhật.

                      /sanwa-viet-phuong-tien-1

                       sanwa-viet-phuong-tien-2

                                                                 Chúc các bạn học tập vui vẻ!!!