Trang chủ » Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

LỊCH THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT 2017

                                                                    LỊCH THI TOP-J 2017

LẦN THI

 

NGÀY THI

HẠN NỘP HỒ SƠ

CẤP ĐỘ THI

LẦN 1

 

08/01/2017

21/11/2016 - 20/12/2016

Sơ cấp

LẦN 2

 

05/03/2017

23/01/2017 - 17/02/2017

Sơ cấp, trung cấp

LẦN 3

 

14/05/2017

25/03/2017 - 28/04/2017

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

LẦN 4

 

09/07/2017

22/05/2017 - 23/06/2017

Sơ cấp

LẦN 5

 

24/09/2017

07/08/2016 - 08/09/2016

Sơ cấp, trung cấp

LẦN 6

 

12/11/2017

25/09/2016 - 20/10/2017

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

 

                                                                  LỊCH THI NAT-TEST 2017

 

LẦN THI

 

NGÀY THI

ĐỢT THI

CẤP ĐỘ THI

LẦN 1

12/02/2017
(Chủ nhật)

13/01/2017

N5-->N1

LẦN 2

09/4/2017
(Chủ nhật)

10/03/2017

N5-->N3

LẦN 3

11/6/2017
(Chủ nhật)

12/05/2017

N5-->N1

LẦN 4

06/8/2017
(Chủ nhật)

07/07/2017

N5-->N3

LẦN 5

15/10/2017
(Chủ nhật)

15/09/2017

N5-->N1

LẦN 6

10/12/2017
(Chủ nhật)

10/11/2017

N5-->N3