Trang chủ » Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

LỊCH THI TOPJ VÀ NAT-TEST 2020

 LỊCH THI TOPJ 2020

 

 

 

LẦN THI

 

NGÀY THI

HẠN NỘP HỒ SƠ

CẤP ĐỘ THI

LẦN 1

 

12/01/2020

18/11/2019 - 20/12/2019

Sơ cấp, trung cấp

LẦN 2

 

15/03/2020

13/01/2020 - 21/02/2020

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

LẦN 3

 

17/05/2020

16/03/2020 - 24/04/2020

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

LẦN 4

 

19/07/2020

18/05/2020 - 26/06/2020

Sơ cấp, trung cấp

LẦN 5

 

13/09/2020

20/07/2020 - 21/08/2020

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

LẦN 6

 

15/11/2020

14/09/2020 - 23/10/2020

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

 

                                                                  LỊCH THI NAT-TEST 2020

LẦN THI

 

NGÀY THI

HẠN NỘP HỒ SƠ

CẤP ĐỘ THI

LẦN 1

 

16/02/2020

17/01/2020

N1 - N2 - N3 - N4 - N5

LẦN 2

 

05/04/2020

06/03/2020

N2 - N3 - N4 - N5

LẦN 3

 

14/06/2020

15/05/2020

N1 - N2 - N3 - N4 - N5

LẦN 4

 

09/08/2020

10/07/2020

N2 - N3 - N4 - N5

LẦN 5

 

11/10/2020

11/09/2020

N1 - N2 - N3 - N4 - N5

LẦN 6

 

13/12/2020

13/11/2020

N2 - N3 - N4 - N5