Trang chủ » Bản tin Sanwa Việt
Bản tin Sanwa Việt

Kết quả Visa của du học sinh kỳ tháng 4 năm 2017

Thông báo về kết quả Visa của du học sinh Sanwa Việt kỳ tháng 4 năm 2017.

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

ket_qua_visa_ky_thang_4_nam_2017

 Chúc mừng các em học viên  đã có kết quả đỗ COE. Sau đây, chúng ta cùng hoàn tất các thủ tục cuối cùng và chuẩn bị "cất cánh " nhé !