Trang chủ » Kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật

LỊCH THI TOP - J VÀ NAT - TEST 2018

                                                                    LỊCH THI TOP-J 2018

LẦN THI

 

NGÀY THI

HẠN NỘP HỒ SƠ

CẤP ĐỘ THI

LẦN 1

 

14/01/2018

20/11/2018 - 22/12/2018

Sơ cấp

LẦN 2

 

11/03/2018

15/01/2017 - 09/02/2017

Sơ cấp, trung cấp

LẦN 3

 

13/05/2018

19/03/2018 - 20/04/2018

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

LẦN 4

 

08/07/2017

21/05/2018 - 15/06/2018

Sơ cấp

LẦN 5

 

16/09/2018

30/07/2018 - 24/08/2018

Sơ cấp, trung cấp

LẦN 6

 

04/11/2018

24/09/2018 - 19/10/2018

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

 

                                                                  LỊCH THI NAT-TEST 2018

 

LẦN THI

 

NGÀY THI

ĐỢT THI

CẤP ĐỘ THI

LẦN 1

04/02/2018
(Chủ nhật)

05/01/2018

N5-->N1

LẦN 2

01/4/2018
(Chủ nhật)

02/03/2018

N5-->N3

LẦN 3

10/6/2018
(Chủ nhật)

11/05/2018

N5-->N1

LẦN 4

12/8/2018
(Chủ nhật)

13/07/2018

N5-->N3

LẦN 5

14/10/2018
(Chủ nhật)

14/09/2018

N5-->N1

LẦN 6

09/12/2018
(Chủ nhật)

09/11/2018

N5-->N3